کارخانه: تهران – جاده ورامین – بعد از فیروزآباد – روستای قلعه نو – جاده آتشکده – شهرک صنعتی عشق آباد – خیابان پانزدهم – پلاک ۱۲۵ 

تلفکس: ۳۶۶۹۵۰۷۰ – ۳۶۶۹۵۸۰۳ – ۳۶۶۹۵۸۰۲ – ۳۶۶۹۵۸۰۱ -۳۶۶۹۵۸۰۰ – ۰۲۱

مدیرکارخانه: ۹۲۶ ۴۰ ۴۰ ۰۹۱۲ (رحمتی)

دفتر مرکزی : تهران – عبدل آباد – خیابان انقلاب – ساختمان پزشکان مهر – طبقه دوم – واحد ۸

تلفکس: ۵۵۸۷۳۰۷۰ – ۵۵۸۷۸۵۰۰ – ۵۵۸۷۶۵۰۰ – ۰۲۱

مدیرعامل : ۴۷۰ ۲۷ ۳۷ ۰۹۱۲ (امینی)