قیمت سنگدال

از جمله قطعات پیش ساخته بتنی سنگدال یا سنگ دال می باشد که کاربردهای آن پوشش جوی ها، نهرها، پل ها و غیره در شهرها، روستاها و جاده ها می باشد. با عرض پوزش امکان ارائه قیمت سنگدال بصورت آنلاین به دلیل نوسانات موجود وجود ندارد.

از دیگر محصولات شرکت جم جدول تولید سنگدال با ابعاد متفاوت در دو مدل ترافیکی و غیر ترافیکی می باشد. مشخصات برخی از تولیدات به شرح زیر بوده و این امکان وجود دارد که مطابق سفارش مشتری و به صورت اختصاصی نیز سنگدال تولید شود.

  • سنگدال ترافیکی ۱۵*۶۰*۸۰
  • سنگدال ترافیکی ۱۵*۶۰*۱۰۰
  • سنگدال ترافیکی ۱۵*۶۰*۱۲۰
  • سنگدال ترافیکی ۲۰*۶۰*۲۵۰
  • سنگدال غیرترافیکی ۱۰*۶۰*۸۰
  • سنگدال غیرترافیکی ۱۰*۶۰*۱۰۰
  • سنگدال غیرترافیکی ۱۰*۶۰*۱۲۰